Doktor More je nova serija originalnih i inovativnih preparata

koji su 100% prirodni preparati za vaše zdravlje, na bazi komponenata koje su dostupne samo u morskim dubinama

ALGINAT HITOZAN JOD

FUKOIDAN JOD

OMEGA 3 AGE

ARTROFIŠ

ARTROFIŠ GEL

BILANORM

TREPANG I KUKUMARIJA

IKRA MORSKOG JEŽA

ALGAVIR – FUKOIDAN

EKSTRAKT ŠKOLJKI

HITOZAN 85%

Ca Mg D3

ZAŠTITA

Posebnost morskih kompleksa Doktor More je kombinacija aktivnih supstanci biljnog i životinjskog sveta okeana (ajkula, raža, trepang, morski jež, smeđa morska alge, losos, lignje...).

Sirovine za preparate vade se u ekološki čistim područjima Ohotskog i Japanskog mora, a prilikom prijema u proizvodnju pažljivo se proveravaju i kontrolišu od strane zaposlenih u kompaniji, a takođe se ispituju na sadržaj toksičnih supstanci, pesticida i radionuklida u laboratorijama Federalne budžetske zdravstvene ustanove "Centar za higijenu i epidemiologiju Primorske oblasti".

PharmOcean Lab je proizvođač vrednih visokotehnoloških enzima propionilholinesteraze i acetilholinesteraze, koji se aktivno koriste u odbrambenoj industriji naše zemlje.

U saradnji sa naučnicima i istraživačkim (naučnim) centrima Dalekoistočnog saveznog okruga, mi smo u stalnoj potrazi za novim sastojcima i formulacijama, kao što i stalno unapređujemo i razvijamo postojeće tehnologije za proizvodnju novih traženih i efikasnih preparata.