Akutni toksični hepatitis

Hepatitis je uopšteni naziv za upalu jetre, vrlo opasan klinički sindrom koji može dovesti do trajnog oštećenja jetre.

Hepatitis može biti virusni (uzrokovan virusima hepatitisa A, B, C, D i E), autoimuni (uzrokovan poremećajem imunosnog sistema) i toksični.

MORSKI ISCELJITELJ - JAPANSKA KORBIKULA = Doktor More - PharmOcean Lab
Moski isceljitelj – Japanska korbikula

Podvodni životinjski i biljni svet Japanskog mora, po raznolikosti vrsta njegovih stanovnika, zauzima prvo mesto među morima oko Rusije! Kretanje hladnih i…

Pročitaj opširnije …