Alginat

Moćan enterosorbent. Kalcijum-alginat je u stanju da veže i iz organizma ukloni nus-produkte metabolizma, soli teških metala i radionuklide. Pri njegovoj primeni, apsorpcija radionuklida (stroncijuma i cezijuma) je 90%.

Kalcijum-alginat (CA), koji se oslobađa iz morske alge japanska laminarija, na mnogo načina poboljšava zdravlje.
Kalcijum – alginat

Kalcijum – alginat (CA), koji se oslobađa iz morske alge japanska laminarija, na mnogo načina poboljšava zdravlje. Moćan enterosorbent. Kalcijum-alginat je u stanju da…

Pročitaj opširnije …