Antioksidans

Antioksidans je molekul koji može da spreči oksidaciju drugih molekula. Oksidacija je hemijska reakcija u kojoj se elektroni prenose sa oksidacionog sredstva na neki molekul. U oksidacionim reakcijama mogu nastati slobodni radikali, koji započinju lančane reakcije.

Kavijar morskih ježeva
Kavijar morskih ježeva

Kavijar morskih ježeva. Morski ježevi postoje na Zemlji 500 miliona godina zbog činjenice da su njihova tela naučila da proizvode ogromne količine…

Pročitaj opširnije …