Antirahitična aktivnost

Vitamin D4 ili dihidrotahisterol, 22-dihidroergokalciferol. Ima funkcionalnost sličnu D3, dok ima svoju funkciju – utiče na sintezu paratiroidnih hormona, koji su odgovorni za održavanje nivoa kalcijuma u ​​telu. D4 je, u suštini, metabolit vitamina D2 i nastaje pod uticajem određenih enzima, ima manju stabilnost i antirahitičnu aktivnost u odnosu na druge vitamine D.

Zašto nam treba vitamin D
Zašto nam treba vitamin D

Vitamin D kraju 2022. godine, najverovatnije će moći da se kvalifikuje za nagradu „najbolja kupovina“.   Pored svojih „klasičnih“ svojstava u prevenciji…

Pročitaj opširnije …