HITOZAN 85%

Hitin – glavna komponenta ljuske rakova, uključujući i kamčatsku krabu. Hitin daje jačinu ljusci jer je ojačan jedinjenjem ugljenika - acilom. Supstanca koja se dobija odvajanjem hitina od acila naziva se hitozan. Naučna dela trojice nobelovaca posvećena su hitozanu.
Hitozan

Hitin glavna komponenta ljuske rakova, uključujući i kamčatsku krabu. Hitin daje jačinu ljusci jer je ojačan jedinjenjem ugljenika – acilom. Supstanca koja se…

Pročitaj opširnije …