Holotoksin

Triterpenski glikozidi ili saponini?   Triterpenski glikozidi. Ko je od Vas čuo za izraz triterpenski saponini ili glikozidi? Sa sigurnošću...

Opširnije ...