jegulja

Morski stanovnici Ohotskog mora
Morski stanovnici Ohotskog mora

Morski stanovnici. Ohotsko more ima bogatu floru i faunu. Flora je bogata algama, uključujući fukus i alge. U moru se nalaze dagnje,…

Pročitaj opširnije …

Živi svet Beringovog mora
Živi svet Beringovog mora

Živi svet Beringovog mora. Beringovo more je najvećih i najdubljih mora na planeti, njegova najveća dubina je oko 4 km. More pripada…

Pročitaj opširnije …