pacifički losos

Morski stanovnici. Ohotsko more ima bogatu floru i faunu. Flora je bogata algama, uključujući fukus i alge. U moru se...

Opširnije ...

Živi svet Beringovog mora. Beringovo more je najvećih i najdubljih mora na planeti, njegova najveća dubina je oko 4 km....

Opširnije ...