Tehnologija kompanije PharmOcean Lab

Posebnost morskih kompleksa Doktor More je kombinacija aktivnih supstanci biljnog i životinjskog sveta okeana (, , , , smeđa , , itd.).

Sirovine za preparate vade se u ekološki čistim područjima Ohotskog i Japanskog mora, a prilikom prijema u proizvodnju pažljivo se proveravaju i kontrolišu od strane zaposlenih u kompaniji, a takođe se ispituju na sadržaj toksičnih supstanci, pesticida i radionuklida u laboratorijama Federalne budžetske zdravstvene ustanove "Centar za higijenu i epidemiologiju Primorske oblasti".

Da bismo sačuvali prednosti morskih komponenti za ljudsko zdravlje, koristimo savremene metode biotehnološke prerade. Prilikom izbora načina prerade sirovina, cilj nam je da povećamo biološku vrednost i biodostupnost (bioraspoloživost) sastojaka morskog porekla u skladu sa principima uravnotežene i zdrave ishrane.

Da bismo sačuvali biološku vrednost morskih sastojaka, koristimo najsavremeniju opremu.

Prvi korak je najpotpunija ekstrakcija aktivnih supstanci i proces fermentolize. Dalje, dolazi do nežnog sušenja aktivnih komponenti budućih preparata, za koje se koriste vakuumsko I liofilno sušenje pod blagim temperaturnim režimima.


HASSP CERTIFIED

Tehnologije koje se koriste u proizvodnji čuvaju mikro i makronutrijente važne za čoveka, a njihovo prirodno poreklo obezbeđuje maksimalnu svarljivost, što omogućava da se nadoknadi nedostatak određenih vitamina i minerala koji se formiraju u ljudskom organizmu.

Takođe, PharmOcean Lab je proizvođač vrednih visokotehnoloških enzima propionilholinesteraze i acetilholinesteraze, koji se aktivno koriste u odbrambenoj industriji naše zemlje.

U saradnji sa naučnicima i istraživačkim (naučnim) centrima Dalekoistočnog saveznog okruga, mi smo u stalnoj potrazi za novim sastojcima i formulacijama, kao što i stalno unapređujemo i razvijamo postojeće tehnologije za proizvodnju novih traženih i efikasnih preparata.

Mi brinemo o vašem zdravlju!