Hidrolizat

Hidrolizat je proizvod koji se dobija procesom hidrolize. „Hidroliza“ u doslovnom prevodu sa starogrčkog je proces drobljenja neke supstance pomoću...

Opširnije ...

Pridružili smo se redovima NTI kompanija i zatražili od Fondacije za unapređenje inovacija da nam pruži podršku u razvoju koji...

Opširnije ...

Da bismo sačuvali svojstva supstanci, istih ganglija, primenjujemo metodu enzimske hidrolize i sušenja zamrzavanjem. Hidroliza je hemijska reakcija razgradnje supstance...

Opširnije ...